کابل سریال وآپ کارتخوان

کابل سریال وآپ کارتخوان

کابل سریال برای اتصال درگاه  سریال کامپیوتر  به دستگاه کارتخوان و برنامه ریزی های دستگاه کارتخوان  نظیر تغییر سریال بکار میرود.در صورتیکه از لپ تاپ استفاده میکنید در مدلهای اخیر در گاه  سریال حذف شده  و باید از مبدل usbبه سریال نیز استفاده کنید.

نمونه هایی از این کابلها و مبدلها در شکل زیر ارایه شده  است.

کابل سریال وآپ کارتخوان
انواع این کابلها عبارتند از
 1. کابل نصب برنامه و تغییر سریال (RS232) PAX S90
 2. کابل نصب برنامه و تغییر سریال (USB) PAX S90
 3. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX S90
 4. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX S58
 5. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX S80
 6. کابل نصب برنامه (USB) PAX S910
 7. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX S910
 8. کابل نصب برنامه و تغییر سریال (RS232)  PAX D210-typeB
 9. کابل نصب برنامه و تغییر سریال (RS232) PAX D210-typeG
 10. کابل نصب برنامه و تغییر سریال (RS232) PAX D210-combo
 11. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX D210-typeG
 12. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) PAX D210-combo
 13. کابل نصب برنامه (USB) NEWPOS 7210
 14. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) NEWPOS 7210
 15. کابل تغییرسریال نکسگو NEXGO G2
 16. کابل تغییرسریال نکسگو NEXGO G3
 17. کابل نصب برنامه با فلش (OTG) NEXGO G3/G2
 18. کابل نصب برنامه (USB) VERIFONE 680/670
 19. کابل نصب برنامه (USB) VERIFONE 520
برای مشاهده سایر دوره ها
از طریق لینک های زیر وارد شوید:
دوره آموزش تعمیرات  خودپرداز
دوره آموزشی الکترونیک

همچنین برای مشاهده اطلاعات در شبکه های اجتماعی از طریق لینک های زیر وارد شوید:

برای ورود به تلگرام یا یوتیوب از فیلترشکن استفاده کنید
چت انلاین
09013049686
.
.