کابل سریال وآپ کارتخوان

مبدلUSBبرای اپNexgoنکسگو جی۳ جی 2

کابل اپNexgoنکسگو جی۳ جی 2

کابل اپ و سریال کارتخوان d210-b

کابل تغییر سریال پکس

کابل تبدیل USB به miniUSB

کابل سریال وآپ کارتخوان

کابل سریال برای اتصال درگاه  سریال کامپیوتر  به دستگاه کارتخوان و برنامه ریزی های دستگاه کارتخوان  نظیر تغییر سریال بکار میرود.در صورتیکه از لپ تاپ استفاده میکنید در مدلهای اخیر در گاه  سریال حذف شده  و باید از مبدل usbبه سریال نیز استفاده کنید.

نمونه هایی از این کابلها و مبدلها در شکل زیر ارایه شده  است.

کابل سریال وآپ کارتخوان
انواع این کابلها عبارتند از
  • کابل سریال کارتخوان پکس PAX
  • کابل برنامه ریزی وریفون Verifone
  • کابل برنامه ریزی کارتخوان نیوپوزNewpos
  • کابل تعویض سریال دستگاهNexgo G2/G3
  • کابل اپ دستگاهNexgo G2/G3  
  • کابل اپ دستگاه پکس
  • تبدیل otg پکس
  • تبدیل otg نکسگو
  • کابل اپ و تعویض سریال D210
برای مشاهده سایر دوره ها
از طریق لینک های زیر وارد شوید:
دوره آموزش تعمیرات  خودپرداز
دوره آموزشی الکترونیک

همچنین برای مشاهده اطلاعات در شبکه های اجتماعی از طریق لینک های زیر وارد شوید:

برای ورود به تلگرام یا یوتیوب از فیلترشکن استفاده کنید
چت انلاین
09013049686
.
.