دستگاه کارتخوان سیار

دستگاه کارتخوان سیار

دستگاه کارتخوان سیار و ثابت
کارتخوان پکس pax s58

کارتخوان پکس pax s90

کارتخوان پکس pax s910

کارتخوان پکس pax s910 mini

کارتخوان نیوپوز NewPos 7210

کارتخوان نیوپوز NewPos 8210

کارتخوان وریفون VERIFONE 520

کارتخوان وریفون VERIFONE 670

کارتخوان وریفون VERIFONE 675

کارتخوان وریفون VERIFONE 680

کارتخوان  پکس  D210-typeB

کارتخوان پکس  D210-typeG,combo

دستگاه کارتخوان سیار وثابت
کارتخوان  G2
کارتخوان G3
کارتخوان 675 
کارتخوان وریفون 680
کارتخوان وریفون 520
کارتخوان پکس S90
کارتخوان S80
برای تهیه این ابزاربه لینک ابزارآلات تعمیرات  مراجعه کنید.
  • برای مشاهده کل محصولات از طریق لینک زیر وارد شوید:
  • کل محصولات

همچنین برای مشاهده اطلاعات در شبکه های اجتماعی از طریق لینک های زیر وارد شوید:

برای ورود به تلگرام یا یوتیوب از فیلترشکن استفاده کنید
چت انلاین
09013049686
.
.