باتری کارتخوان

 

باطریs90
باطریs58
باطریs910
باطری7210
باطریvx675
باطریG2
باطری680

باطری670
باطری۸۲۱۰
بکاپ675
بکاپs90
بکاپs80
بکاپg3
بکاپg2
بکاپ680
باتری کارتخوان 

باتری کارتخوان پکس pax s58

باتری کارتخوان پکس pax s90

باتری کارتخوان پکس pax s910

باتری کارتخوان پکس pax s910 mini

باتری کارتخوان نیوپوز NewPos 7210

باتری کارتخوان نیوپوز NewPos 8210

باتری کارتخوان وریفون VERIFONE 520

باتری کارتخوان وریفون VERIFONE 670

باتری کارتخوان وریفون VERIFONE 675

باتری کارتخوان وریفون VERIFONE 680

باطری کارتخوان  پکس  D210-typeB

باطری کارتخوان پکس  D210-typeG,combo

باتری بک آپ
باتری بک آپ  2450 – G2
باتری بک آپ  2450 – G3
باتری بک آپ  2032- 675 سوکت دار
باتری بک آپ  2450- وریفون 680
باتری بک آپ  2450 – وریفون 520
باتری بک آپ  2032 – پکس S90
باتری بک آپ  2032- S80
برای تهیه این ابزاربه لینک ابزارآلات تعمیرات  مراجعه کنید.
  • برای مشاهده کل محصولات از طریق لینک زیر وارد شوید:
  • کل محصولات

همچنین برای مشاهده اطلاعات در شبکه های اجتماعی از طریق لینک های زیر وارد شوید:

برای ورود به تلگرام یا یوتیوب از فیلترشکن استفاده کنید
چت انلاین
09013049686
.
.